IS настройки

Позволява ви да намалите ефекта от заклащането на камерата, когато записвате видео.

Внимание

 • Задайте за [Shooting: Movie Auto level/Shooting: Movie Автоматично нивелиране] настройка [Disable/Забранено].
 1. Изберете [Shooting: Movie Digital IS/Shooting: Movie Цифров IS].

 2. Изберете опция.

  • Off/Изкл (IS setting off)

   Изключване на стабилизатора на образа.

  • On/Вкл (IS setting on)

   Заклащането на камерата ще се компенсира. Изображението ще бъде малко увеличено.

  • Enhanced/Усилено (IS setting enhanced)

   Ще се компенсира по-силно заклащане на камерата в сравнение с настройката [On/Вкл]. Изображението ще бъде увеличено в по-голяма степен.

Внимание

 • Стабилизирането на образа чрез функцията „Цифров IS“ може да не е ефективно при някои настройки за резолюция на видеозаписа.
 • Препоръчваме ви да зададете настройка [Off/Изкл], когато използвате статив.
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно обектът да изглежда разфокусиран за момент поради ефекта от използването на функцията „Цифров IS“.
 • Изображенията изглеждат по-зърнисти поради настройката „Цифров IS“, която увеличава изображенията. Също така може да се забелязва шум, светли петна и др. в изображението.