Маркировка за съотношение

Ако ще променяте съотношението на изображението при редактирането на записаното видео, можете да покажете маркировка за съотношение на екрана за запис на видео (по време на готовност за запис и запис), за да сте наясно с крайния зрителен ъгъл след редактирането.

  1. Изберете [Shooting: Aspect marker/Shooting: Маркировка за съотношение].

  2. Изберете опция.

    • За да скриете маркировката, изберете [Off/Изкл].

Внимание

  • Маркировката не се включва в записваното видео.