Промяна на информацията за ориентация на видеото

Можете ръчно да промените информацията за ориентация на видеото при възпроизвеждане (която определя коя страна е нагоре).

  1. Изберете [Playback: Change mov rotate info/Playback: Промяна на информация за ротация на видео].

  2. Изберете видеозапис.

    • Използвайте Left key Right key, за да изберете видеото, чиято информация за ориентация желаете да промените.
  3. Променете информацията за ориентация.

    • Наблюдавайки камерата и иконата Image orientation в горната лява част на екрана, натиснете бутона Quick Control/Set, за да посочите коя страна е нагоре. Всяко натискане на бутона Quick Control/Set променя информацията за ориентация на видеото, както следва: [Movie orientation] → [Movie orientation left] → [Movie orientation right].

Внимание

  • Видеозаписите се възпроизвеждат хоризонтално на екрана на камерата и през HDMI порта независимо от настройката [Set-up: Add Movie rotate info/Set-up: Добавяне на информация за ротация на Movie] ().
  • Камерата не може да редактира информация за ориентацията на видео, записано чрез друга камера.