Относно това ръководство

Символи в това ръководство

Up key Down key Left key Right key Обозначава посоката на натискане на стрелките Cross keys.
Quick Control/Set Обозначава бутона за бърз контрол/потвърждаване на настройки.
  • В допълнение към горното, символите, изобразени върху бутоните на камерата и показани на екрана, се използват и в това ръководство за описване на съответните операции и функции.
Link Връзки към страници със свързани теми.
Warning

Предупреждение за предотвратяване на проблеми при снимане.

Supplemental information

Допълнителна информация.

Tips Съвети или инструкции за постигане на по-добри резултати.
Troubleshooting Съвети за отстраняване на неизправности.

Уточнения за инструкции за работа и примерни снимки

  • Инструкциите се отнасят за камерата с включено захранване ().
  • Допускаме, че всички настройки от менюто са с фабричните си стойности.
  • Примерните снимки в това ръководство са само за илюстрация.