Извеждана информация

Екран за запис на видео

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Скорост на затвора
 2. (2) Повишение на температурата
 3. (3) Предупреждение за висока температура
 4. (4) AF точка
 5. (5) Индикатор за ниво на записвания звук
 6. (6) Скорост на затвора/отвор на диафрагмата/компенсация на експонацията/ISO чувствителност
 7. (7) Предупреждение за прегряване
 8. (8) Налично време за запис на видео/изтекло време за запис на видео
 9. (9) Ниво на компенсация на експонацията
 10. (10) Ниво на батерията
 11. (11) Запис на звук изкл.
 12. (12) Цифрово увеличаване
 1. (13) ISO светлочувствителност
 2. (14) Режим на снимане
 3. (15) Отвор на диафрагмата
 4. (16) Позициониране на AF точката в центъра
 5. (17) Сила на Wi-Fi сигнала
 6. (18) Статус на автоматичното фокусиране
 7. (19) Bluetooth функция
 8. (20) Бутон за бърз контрол
 9. (21) Самоснимачка
 10. (22) [] Бутон за запис на видео
 11. (23) Wi-Fi функция
 12. (24) Самолетен режим

Внимание

 • Не можете да извеждате на екрана координатна мрежа по време на запис на видео (ако е изведена, записът на видео ще я скрие от екрана).
 • Когато записът на видео стартира, индикацията за оставащо време за запис на видео ще се замени от индикацията за изтекло време.

Забележка

 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.
 • Обръщането на дисплея превключва позицията на показваната информация.

Екран за заснемане на снимки

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Оставащ брой снимки
 2. (2) Ниво на батерията
 3. (3) Wi-Fi функция
 4. (4) Самоснимачка
 5. (5) Яркост
 6. (6) Предупреждение за висока температура
 7. (7) Предупреждение за качеството на снимките
 1. (8) Предупреждение за прегряване
 2. (9) Режим на снимане
 3. (10) Сила на Wi-Fi сигнала
 4. (11) Bluetooth функция
 5. (12) Бутон за бърз контрол
 6. (13) Самолетен режим

Забележка

 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.
 • Обръщането на дисплея превключва позицията на показваната информация.

Екран за възпроизвеждане

Подробна информация за видео

 1. (1) Режим за запис на видео
 2. (2) Тоналност
 3. (3) Баланс на бялото
 4. (4) Цветови филтър
 5. (5) Резолюция на видеозаписа
 6. (6) Кадрова честота
 1. (7) Метод за компресиране на видео
 2. (8) Информация за ориентацията на видеото
 3. (9) Ниво на компенсация на експонацията
 4. (10) Настройка за „Цифров IS“
 5. (11) Време за запис
 • За повече прегледност са пропуснати обясненията за елементи, които са включени и в екрана с базова/подробна информация за снимки и които не са показани тук.

Базова информация за снимки

 1. (1) Сила на Wi-Fi сигнала
 2. (2) Wi-Fi функция
 3. (3) Ниво на батерията
 4. (4) Номер на възпроизведената снимка/Общ брой записани снимки
 5. (5) Изпращане на изображения към смартфон
 6. (6) Самолетен режим
 7. (7) Скорост на затвора
 8. (8) Отвор на диафрагмата
 1. (9) Яркост
 2. (10) Bluetooth функция
 3. (11) Категория
 4. (12) Защита на изображението
 5. (13) Папка №-Файл №
 6. (14) Качество на изображението
 7. (15) ISO светлочувствителност

Внимание

 • Ако изображението е заснето с друга камера, възможно е част от информацията за заснемането да не бъде показана.
 • Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с тази камера, чрез други камери.

Подробна информация за снимки

 1. (1) Скорост на затвора
 2. (2) Режим на снимане
 3. (3) Отвор на диафрагмата
 4. (4) Яркост
 5. (5) Дата и час на заснемане
 1. (6) Хистограма (Яркост/RGB)
 2. (7) ISO светлочувствителност
 3. (8) Плъзгач за превъртане
 4. (9) Качество на изображението
 5. (10) Размер на файла