Менюта в панела: Заснемане на снимки

За заснемане на снимки задайте за режима на снимане настройка [Auto photo/Автоматични снимки].