Включване на захранването

  • За да включите камерата, натиснете бутона Power. Натиснете бутона отново, за да изключите камерата.

Промяна на езика на менютата

При първоначално стартиране се показва екран за избор на език.

За смяна на езика на менютата вижте Език.

Настройване на дата, час и часова зона

Ако след като включите камерата, се изведе екранът за задаване на дата/час/часова зона, вижте Дата/час/часова зона.

Промяна на телевизионния стандарт

За телевизионния стандарт е зададена настройка NTSC.

Променете я на PAL в регионите, в които телевизионният стандарт е PAL.

За да промените телевизионния стандарт, вижте Телевизионен стандарт.

Индикатор за заряда на батерията

Индикаторът за нивото на батерията се извежда, когато камерата е включена.

Battery level 3 Нивото на заряда е достатъчно.
Battery level 2 Нивото на заряда на батерията е ниско, но камерата все още може да бъде използвана.
Battery level 1 Батерията ще се изтощи скоро (мига).
Battery level 0 Заредете батерията.

Забележка

  • При извършването на описаните по-долу действия зарядът на батерията ще се изразходва по-бързо:
    • Използване на Wi-Fi функцията или Bluetooth функцията.
  • Възможното време за запис може да е по-малко в зависимост от реалните условия на снимане.
  • При ниски околни температури снимането може да не е възможно дори с достатъчен заряд на батерията.