Зареждане на камерата

 1. Заредете камерата.

  • Зареждайте камерата през USB порта чрез включения в комплекта кабел.
  • Индикаторът светва в оранжево и зареждането започва.
  • Индикаторът изгасва, след като камерата е напълно заредена.
 • Зареждането на камерата от напълно изтощено състояние на батерията отнема приблиз. 1 час и 50 минути при стайна температура (23°C). Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 • С цел безопасност, зареждането на батерията при ниски температури (5–10°C) отнема повече време.
 • Камерата също така може да се използва, докато се зарежда.

Внимание

 • Зареждането може да спре, ако камерата прегрее.

Забележка

 • За зареждане и захранване на камерата се препоръчва използването на USB захранващ адаптер PD-E1 (опция). Някои налични в търговската мрежа захранващи адаптери (USB Type-C) също са подходящи за работа с камерата. За повече информация посетете уебсайта на Canon ().
 • В момента на закупуването вградената батерия не е заредена напълно.

  Заредете батерията преди употреба.

 • Заредете камерата в деня, в който възнамерявате да я използвате, или един ден преди това.

  Вградената батерия се разрежда бавно по естествен път дори когато не се използва.

 • Използвайте камерата в температурния диапазон 0 – 35°C.

  За оптимална работа на камерата, използвайте я при околна температура 0 – 35°C. По-ниските температури може временно да понижат заряда на батерията и да скъсят времето за работа с батерията. По-високите температури може да доведат до невъзможност за заснемане на серия от снимки, ако камерата увеличи температурата си.