Грижи и съхранение

Грижи за камерата

 • Тази камера е прецизно устройство. Не го изпускайте и не го подлагайте на механични удари.
 • Камерата не е водоустойчива и не трябва да се използва във влажна среда или под вода. Ако камерата бъде намокрена, незабавно се свържете със сервизен център на Canon. Попийте водните капки с чиста и суха кърпа, а ако камерата е била изложена на солен въздух, избършете я с чиста и добре изстискана влажна кърпа.
 • Никога не оставяйте камерата в близост до устройства, които генерират силни магнитни полета, като магнити и електродвигатели. Наред с това, не използвайте камерата и не я оставяйте на места, на които се излъчват силни радиовълни, например в близост до големи антени. Силните магнитни полета и радиовълните могат да доведат до неправилно функциониране на камерата или да повредят графичните данни.
 • Не оставяйте камерата в силно нагорещена среда (например в автомобил, изложен на пряка слънчева светлина). Високите температури може да повредят камерата.
 • Камерата съдържа прецизни електронни компоненти. Не се опитвайте да го разглобявате или да го ремонтирате сами.
 • Бързото преместване на камерата от студена в топла среда може да предизвика отлагането на конденз по корпуса и вътрешните ѝ повърхности. За да избегнете образуването на конденз, поставете камерата в запечатан полиетиленов плик и я оставете да се приспособи към по-високата температура, преди да я извадите от плика.
 • Ако по камерата се образувал конденз, за да предотвратите повреда, не използвайте камерата и не изваждайте картата. Изключете камерата и изчакайте, докато влагата се изпари напълно, преди да подновите работата с камерата. Дори след като камерата е напълно суха, ако нейните вътрешни компоненти все още са студени, не изваждайте картата, докато камерата не се адаптира към околната температура.
 • Във вътрешността на обектива може да се образува конденз, ако записвате 4K видео в режим [Smooth skin movie/Гладка кожа за видео] във влажна среда. Изключете камерата и изчакайте, докато влагата се изпари напълно, преди да подновите работата с камерата. Ако кондензът не се разсее, опитайте да смените режима на запис или да зададете настройка, различна от 4K видео.
 • Ако не възнамерявате да използвате камерата за продължителен период от време, съхранявайте я на хладно, сухо и проветриво място. Периодично изпробвайте функцията за запис по време на съхранение, за да сте сигурни, че камерата работи правилно.
 • Не съхранявайте камерата на места, на които се използват корозивни химикали, като например в химическа лаборатория.
 • Ако камерата е била съхранявана през продължителен период от време, проверете функциите ѝ, преди да пристъпите към нейното използване. Ако не сте използвали камерата за известно време или ви предстои да заснемате важни снимки, като например при пътуване в чужбина, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon за проверка на камерата или лично проверете дали тя функционира нормално.
 • Камерата може да се нагорещи след продължителна серия от снимки или заснемане на снимки/видео за продължителен период от време. Това не е повреда.
 • Ярък източник на светлина във или извън кадъра може да доведе до отблясъци.
 • Когато снимате в контражур, дръжте слънцето достатъчно далеч извън зрителния ъгъл на обектива. Не допускайте интензивни източници на светлина, като например слънце, лазери и други интензивни източници на изкуствена светлина, да навлизат в кадър, както и да са разположени в близост до периферията на кадъра. Концентрираната силна светлина може да причини образуването на дим или да повреди заснемащия сензор или други вътрешни компоненти.

Дисплей

Описаното по-долу не се отразява на качеството на изображенията, заснети от камерата.

 • Въпреки че дисплеят е произведен по изключително прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите отговарят на техническите спецификации, не повече от 0,01% от пикселите може да са дефектни или е възможно да се появят на екрана като червени или черни точки. Това не е повреда.
 • Ако оставите дисплея включен за дълъг период от време, може да настъпят временни промени в неговата физическа структура и да се наблюдават остатъчни контури от продължително възпроизвежданото изображение. Това е само временно явление. Проблемът изчезва, когато оставите камерата, без да я използвате няколко дни.
 • При ниски температури дисплеят може да реагира малко по-бавно, а при високи температури може да загуби яркостта си. Той ще възстанови нормалните си характеристики при стайна температура.

Карти

За да защитите картата и запаметените в нея данни, обърнете внимание на следното:

 • Старайте се да не изпускате, огъвате или мокрите картата. Не я подлагайте на силни механични удари или вибрации.
 • Не докосвайте контактните пластини на картата памет с пръсти или с метални предмети.
 • Не залепвайте стикери и др. върху картата.
 • Не съхранявайте и не използвайте картата в близост до устройства, които генерират силно магнитно поле (например телевизори, високоговорители или магнити). Също така, избягвайте да съхранявате картата памет на места, изложени на статично електричество.
 • Не оставяйте картата изложена на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителни уреди.
 • Съхранявайте картата в подходяща опаковка.
 • Не съхранявайте картата в гореща, запрашена или влажна среда.
 • Картите може да се нагорещят след продължителна серия от снимки или заснемане на снимки/видео за продължителен период от време. Това не е повреда.