GPS настройки

GPS чрез мобилен телефон

Можете да добавяте геолокационни данни към изображения чрез смартфон с Bluetooth.

Изпълнете тези настройки, след като сте инсталирали приложението Camera Connect () в смартфона.

 1. Активирайте услугите за определяне на местоположението в смартфона.

 2. Установете Bluetooth връзка.

  • Стартирайте Camera Connect и сдвоете камерата и смартфона чрез Bluetooth.
 3. Изберете [Wireless settings: GPS settings/Wireless settings: GPS настройки].

 4. Изберете [GPS via mobile/GPS чрез мобилен телефон].

 5. Изберете [Enable/Разрешено].

 6. Направете снимката.

  • Към изображенията се присъединяват геолокационни данни, получени от смартфона.

GPS показания

Можете да проверите добавените към изображенията геолокационни данни в екрана с информация за заснемането ().

 • (1) Географска ширина
 • (2) Географска дължина
 • (3) Надморска височина
 • (4) UTC (координирано универсално време)

Внимание

 • Геолокационни данни се получават от смартфона само докато камерата е сдвоена с него чрез Bluetooth.
 • Не се получава информация за посока.
 • Получените геолокационни данни може да не са точни в зависимост от условията на пътуване и състоянието на смартфона.
 • След като включите камерата, може да отнеме известно време, за да се получат геолокационни данни от смартфона.
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява, ако извършите някое от посочените по-долу действия.
  • Сдвояване с безжично дистанционно управление чрез Bluetooth.
  • Изключване на камерата.
  • Затваряне на Camera Connect
  • Деактивиране на услугите за определяне на местоположението на смартфона
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява във всяка от посочените по-долу ситуации.
  • Захранването на камерата е изключено
  • Bluetooth връзката е прекратена
  • Оставащият заряд в батерията на смартфона е нисък

Забележка

 • Координираното универсално време, със съкращение UTC, съвпада с GMT (Средно време по Гринуич).
 • При запис на видео се добавя GPS информацията, придобита в началото на записа.