Възстановяване на фабричните настройки

Настройките за снимане на камерата и настройките на функциите от менютата могат да бъдат върнати към фабричните им стойности.

 1. Изберете [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на камерата].

 2. Изберете опция.

  • Basic settings/Основни настройки

   Възстановява фабричните настройки на функциите за снимане и настройките от менюто на камерата.

  • Other settings/Други настройки

   Могат да бъдат възстановени фабричните стойности на отделни избрани елементи.

 3. Инициализирайте настройките.

  • Изберете [OK] в екрана за потвърждение.