Преди да изхвърлите този продукт

Внимание

 • ИЗХВЪРЛЯЙТЕ УПОТРЕБЕНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

Забележка

 • За демонтирането на винтовете се препоръчва използване на кръстата отвертка за винтове тип M1.4.
 1. Изключете камерата.

 2. Отвинтете осемте винта.

 3. Отстранете задния капак.

 4. Отвинтете седемте винта.

  • Няма нужда да отвинтвате малките винтове до винта (1).
 5. Отстранете предния капак, както е показано, като го хванете отстрани.

  • Езичето, което фиксира капака, се намира близо до горната част на предния капак. Езичето може да затрудни освобождаването на капака, така че приложете нарастваща сила, докато отстранявате капака.
 6. Извадете батерията с ръка, както е показано.