Възпроизвеждане чрез телевизор

Когато свържете камерата към телевизор чрез HDMI кабел, наличен в търговската мрежа, ще можете да възпроизвеждате цифрови снимки и видео на екрана на телевизора.

Ако на екрана на телевизора не се появява картина, проверете дали за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена подходящата настройка [For NTSC/За NTSC] или [For PAL/За PAL] (в зависимост от видеостандарта на вашия телевизор).

 1. Свържете HDMI кабела към камерата.

  • Свържете HDMI кабела към порта HDMI micro OUT на камерата.
 2. Свържете HDMI кабела към телевизора.

  • Свържете HDMI кабела към HDMI IN порта на телевизора.
 3. Включете телевизора и изберете видеовхода, към който е свързана камерата.

 4. Включете камерата.

 5. Натиснете бутона Playback.

  • Сега изображенията се показват на екрана на телевизора, като на екрана на камерата не се показва нищо.
  • Изображенията ще се възпроизведат автоматично при оптимална резолюция на екрана на телевизора.

Внимание

 • Настройте нивото на звука на видеозаписа чрез телевизора. Нивото на звука не може да бъде настройвано чрез камерата.
 • Изключете камерата и телевизора, преди да свържете или откачите кабела за свързване.
 • В зависимост от телевизора част от възпроизведеното изображение може да е изрязана.
 • Не свързвайте никакви други устройства към порта HDMI micro OUT на камерата. В противен случай може да причините неизправност.
 • Някои телевизори може да не възпроизвеждат изображенията поради несъвместимост.
 • Възпроизвеждането на изображенията може да става с известно забавяне. За да избегнете подобно забавяне, задайте за [Set-up: HDMI resolution/Set-up: HDMI резолюция] настройка [1080p] ().
 • Управлението чрез сензорния дисплей не е възможно, докато камерата е свързана към телевизор с изключен дисплей на камерата.