Използване на дисплея и стойката

Можете да променяте наклона и ъгъла на отваряне на дисплея.

  1. Отворете дисплея и стойката.

    • Дисплеят може да бъде отворен нагоре до около 180°.
    • С помощта на стойката можете да позиционирате камерата под наклон надолу от –30° до –10° или под наклон нагоре от 10° до 30°.

Внимание

  • Не завъртайте дисплея със сила, упражнявайки прекомерен натиск върху оста на въртене (пантата).

Забележка

  • Когато дисплеят е ориентиран напред (в посоката на обектива), на екрана се извежда огледално изображение (реверсирано ляво/дясно) на обектите ().
  • Обръщането на дисплея напред разменя функцията на стрелките Left key и Right key.