Форматиране на карта

Можете да използвате камерата, за да форматирате (инициализирате) картата в посочените по-долу случаи.

 • Картата е нова.
 • Картата е била форматирана чрез друга камера или чрез компютър.
 • Картата е запълнена с изображения или данни.
 • Изведена е грешка, свързана с картата ().

Внимание

 • Форматирането изтрива всички данни в картата. Преди да форматирате картата, проверете нейното съдържание. Ако е необходимо, прехвърлете важните изображения и данни в компютър и др., преди да пристъпите към форматиране.
 1. Изберете [Set-up: Format card/Set-up: Форматиране на карта].

 2. Форматирайте картата.

  • Изберете [OK].

Файлови формати на картата

microSD карти ще бъдат форматирани във формат FAT12/16, microSDHC карти ще бъдат форматирани във формат FAT32, а microSDXC карти ще бъдат форматирани във формат exFAT.

Внимание

 • Може да не е възможно да използвате microSDXC карти, форматирани с тази камера, в други камери. Също така имайте предвид, че карти с формат exFAT може да не бъдат разпознати от някои компютърни операционни системи или четци за карти.
 • Форматирането или изтриването на данни от дадена карта не изтрива напълно данните. Вземете предвид това, когато продавате или изхвърляте картата. Когато изхвърляте карта памет, вземете мерки за защита на личната информация, ако е необходимо (например като унищожите физически картата).

Забележка

 • Показаният на екрана за форматиране капацитет на картата може да е по-нисък от означения на самата карта.
 • Това устройство използва exFAT технология, лицензирана от Microsoft.