Настройки за ISO чувствителност за видео

  • ISO speed/ISO чувствителност

    Можете да зададете предпочитаната от вас ISO чувствителност. Изберете [ISO speed/ISO чувствителност], за да отворите екрана за настройки за ISO чувствителност. Задайте чрез натискане на бутоните Left keyRight key. Можете също да зададете настройка „ISO Авто“ чрез натискане на бутона Communication/Multi-access.

  • Max for ISO speed/Макс. за ISO чувствителност

    Позволява ви да зададете максималната стойност за [ISO speed/ISO чувствителност], използвана за запис на Full HD видео.

  • Max for /Макс за

    Позволява ви да зададете максималната стойност за [ISO speed/ISO чувствителност], използвана за запис на 4K видео.

Внимание

  • [Max for ISO speed/Макс. за ISO чувствителност] и [Max for /Макс за ] не определят максималната стойност за настройката „ISO Авто“.