Изтриване на изображения

Можете да изтривате единични изображения или да изтриете всички изображения наведнъж. Защитените изображения () няма да бъдат изтрити.

Внимание

 • Изтритите снимки не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че не се нуждаете от дадена снимка, преди да я изтриете. Защитете важните снимки, за да не ги изтриете неволно.

Изтриване на единични изображения

 1. Натиснете бутона Playback.

 2. Изберете изображението за изтриване.

  • Използвайте бутоните Left key Right key, за да изберете изображението, което желаете да изтриете.
 3. Натиснете бутона Erase.

 4. Изтрийте изображението.

  • Изберете [Erase/Изтриване].

Избиране на ([Check]) множество изображения, които да изтриете наведнъж

Като маркирате изображенията, които да бъдат изтрити, можете да изтриете всички маркирани изображения наведнъж.

 1. Изберете [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения].

 2. Изберете [Select and erase images/Избиране и изтриване на изображения].

 3. Превключвайте между изображенията.

  • Използвайте Left keyRight key, за да изберете изображението, което желаете да изтриете, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да изберете друго изображение за изтриване, повторете стъпка 3.
  • Натиснете бутона MENU.
 4. Изтрийте изображенията.

  • Изберете [OK].

Задаване на диапазона от изображения за изтриване

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да изтриете едновременно.

 1. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

  • Изберете [Select range/Избор на диапазон] в [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения].
 2. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • За да изберете друго изображение за изтриване, повторете стъпка 2.
 3. Натиснете бутона MENU.

 4. Изтрийте изображенията.

  • Изберете [OK].

Изтриване на всички изображения в папка или в картата

Можете да изтривате всички изображения в папка или в карта наведнъж.

 • Ако изберете [All images in folder/Всички изображения в папка] или [All images on card/Всички изображения в картата] в [Playback: Erase images/Playback: Изтриване на изображения], всички изображения в папката или в картата ще бъдат изтрити.

Забележка

 • За да изтриете всички изображения, включително защитените, форматирайте картата ().