Основни предпазни мерки при запис на видео

Показване на указания преди запис на видео

Указания може да се покажат при стартиране на камерата, след регулиране на настройките или в други ситуации.

Указанията предупреждават, че вътрешната температура на камерата може да се повиши, ако се записва видео при текущите настройки, и че ако продължите да записвате, камерата може да се изключи автоматично.

Ако възнамерявате да записвате видео с голяма продължителност, можете да промените настройките, посочени в указанията, така че да записвате, без да се показват тези указния.

Ако предпочитате да записвате, без да променяте настройките, следете с повишено внимание всички предупреждаващи индикатори, които се показват, докато записвате.

Предупреждаващ индикатор при запис на видео

Индикатор с 10 нива (1) се извежда по време на запис на видео в случай на твърде висока вътрешна температура на камерата.

С повишаването на вътрешната температура индикаторът нараства надясно. Колко бързо нараства индикаторът зависи от условията на снимане. Нива 1-7 са оцветени в бяло, но след като температурата достигне ниво 8, цветът се променя.

Символът [Temperature warning red] започва да мига в червено, ако продължите да записвате, след като индикаторът е достигнал ниво 9, оцветено в оранжево. Мигащият символ показва, че камерата скоро ще се изключи автоматично.

Ако продължите да записвате, докато символът мига, се извежда съобщение и камерата автоматично се изключва.

 • Последващ запис

  За да продължите да записвате със същите настройки, оставете камерата изключена известно време, докато се охлади. Имайте предвид, че камерата може да прегрее отново, след като възобновите записа.

Символ, предупреждаващ за слабо контактно изгаряне на кожата.

Символът [High temperature] се извежда, ако камерата повиши температурата си по време на предаване на поточно видео или извеждане на сигнал към външни устройства. За да предотвратите слабо контактно изгаряне на кожата в този момент, избягвайте продължителния контакт с камерата.

 • Камерата може да се изключи автоматично, ако комуникацията или връзката с външно устройство се загуби.

Други предпазни мерки

Внимание

 • Предпазни мерки при запис на видео.

 • Не насочвайте камерата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на камерата.
 • Ако снимате обект с фини детайли, може да възникне моаре или изкривяване на цветовете.
 • Ако е зададена функцията [Auto white balance] или [Auto: White priority] и ISO светлочувствителността или отворът на диафрагмата се променят по време на запис на видео, балансът на бялото също може да се промени.
 • Ако записвате видео при флуоресцентно или LED осветление, картината може да трепти.
 • Големите отвори на диафрагмата може да забавят или предотвратяват прецизното фокусиране.
 • Ако при запис на видео извършвате автоматично фокусиране, може да възникнат следните проблеми: значителна временна загуба на фокус, промени в яркостта на записваното изображение, временно спиране на записа на видео или запис на механичните звуци от работата на обектива.
 • Внимавайте да не покривате вградения микрофон с пръст и др.
 • Свързването или откачането на HDMI кабел по време на запис на видео ще прекрати записа.
 • Ако е необходимо, прочетете също Общи предупреждения при заснемане на снимки.
 • Камерата може да повиши температурата си по време на предаване на поточно видео или извеждане на сигнал към външни устройства. Използвайте стойката, статив или други средства, за да не държите камерата в ръце, докато записвате.
 • Качество на запис и качество на изображението

 • Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да изглежда относително тъмна на екрана. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го виждате на екрана.
 • При снимане с висока ISO чувствителност, при висока температура, ниска скорост на затвора или слаба светлина в изображението може да се появи шум (ивици, светли точки и др.) или изкривени цветове. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го виждате на екрана.
 • Записаното видео може да се възпроизвежда с лошо качество на звука и образа чрез други устройства и възпроизвеждането може да не е възможно дори ако устройствата поддържат формат MP4.

Забележка

 • Бележки относно записа на видео

 • При всеки нов запис на видео в картата се създава нов видеофайл.
 • При някои карти се създава нов файл всеки път когато размерът на файла надвиши приблиз. 4 GB.
 • Зрителното поле (покритието) е приблиз. 100%.
 • Повечето външни микрофони, оборудвани с 3,5 mm мини-жак, са подходящи за използване.
 • Можете да използвате свързан външен микрофон вместо вградения микрофон.