Индикация за запис

Извежда мигаща червена рамка около екрана по време на запис. Това ясно показва, че в момента се записва видео.

  1. Изберете [Shooting: Recording emphasis/Shooting: Индикация за запис].

  2. Изберете [On/Вкл].