Ръководства на потребителя

  • Ръководство с инструкции (приложено към камерата)

    Предоставя основни инструкции за употреба на камерата.

  • Пълно ръководство на потребителя

    Пълните инструкции за употреба са предоставени в това ръководство.

    За най-новото пълно ръководство на потребителя вижте посочения по-долу уебсайт.

    https://cam.start.canon/C014/