Възпроизвеждане на видео

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете видеозапис.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете видеозапис за възпроизвеждане.
  • При възпроизвеждане на единични изображения, символът [Playback] в центъра на екрана показва, че изображението е видеозапис.
  • По време на групово възпроизвеждане от лявата страна на изображението се извежда перфорация, за да обозначи, че това е видеозапис. Тъй като видеозаписите не могат да бъдат възпроизведени от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set.

  • Възпроизвеждането на видео стартира. Звукът се възпроизвежда чрез високоговорителя.
  • Можете да преустановите временно възпроизвеждането и да изведете контролите за възпроизвеждане на видео, като натиснете бутона Quick Control/Set (). Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.
  • Натиснете бутоните Up key Down key, за да настроите нивото на звука (дори при възпроизвеждане).

Контроли за възпроизвеждане на видео

Елемент Операции за възпроизвеждане
Възпроизвеждане Натискането на бутона Quick Control/Set превключва между възпроизвеждане на видео и временно спиране на възпроизвеждането.
Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 1 s при всяко натискане на Left key. Ако задържите бутона Left key натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 1 s при всяко натискане на Right key. Ако задържите бутона Right key натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Позиция на възпроизвеждане
hh:mm:ss Време за възпроизвеждане (часове:минути:секунди)
Ниво на звука Натиснете бутоните Up key Down key, за да настроите силата на звука на високоговорителя.
Return Натиснете бутона MENU, за да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения.
Редактиране Натиснете бутона Communication/Multi-access, за да отворите екрана за редактиране ().

Внимание

 • Регулирайте силата на звука чрез контролите на телевизора, когато камерата е свързана към телевизор за възпроизвеждане на видео (), тъй като силата на звука не може да се регулира чрез натискане на бутоните Up key Down key.
 • Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.