Кодове за грешки

  • (1) Номер на грешка
  • (2) Причина и решение на проблема

Ако възникне проблем с камерата, се появява съобщение. Следвайте инструкциите на екрана.

Ако проблемът не може да бъде отстранен, запишете си кода за грешка (Err xx) и потърсете сервизно обслужване.