Език

  1. Изберете [Set-up: Language/Set-up: Език].

    • За да зададете първоначална настройка, изберете [Set-up: LanguageLanguage].
  2. Задайте желания език.