Режим на снимане

Можете да променяте режима на запис според характеристиките на сцената.

 1. Изберете [Shooting: Shooting mode/Shooting: Режим на снимане].

 2. Изберете режим на снимане.

  • Натиснете Left keyRight key, за да изберете режима на запис, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да превключите към режим „Снимки“, натиснете бутона Communication/Multi-access.

Автоматично видео

Изберете [Movie].

Експонацията се задава автоматично според яркостта на сцената.

Яркостта на екрана може да се регулира чрез избиране на [Brightness].

Гладка кожа за видео

Изберете [Smooth Skin Movie].

Изображенията се обработват така, че кожата да изглежда по-гладка.

Нивото на този ефект може да се зададе в [Smooth skin effect/Ефект за гладка кожа] от екрана за бърз контрол.

Яркостта на екрана може да се регулира чрез избиране на [Brightness].

Tips Съвети за снимане

 • Активирайте функцията за разпознаване на лица.

  Рамки се извеждат около всички основни обекти, разпознати за изглаждане на кожата. За по-ефективно изглаждане на кожата можете да приближите или отдалечите обекта, така че рамката да огражда лицето на обекта.

 • Фокусирайте лицето на обекта.

  Преди да снимате, се уверете, че [] се извежда върху лицето на обекта, когато фокусирате.

Внимание

 • Зони, различни от човешка кожа, могат да бъдат променени в зависимост от условията на снимане.
 • Ако ефектът „Гладка кожа“ е твърде силен, изображенията може да не изглеждат според очакванията ви. Направете няколко пробни снимки предварително и проверете резултатите.
 • Предпазни мерки при запис на 4K видео

 • Качеството на изображението на екрана в режим на готовност може да се различава от качеството на изображението на екрана по време на запис на видео.
 • Когато стартирате запис на видео, текущият кадър може да остане за момент на екрана, вместо изображението да се актуализира.

Забележка

 • Настройката [Smooth skin effect/Ефект за гладка кожа] се запаметява дори ако промените режима на снимане или изключите камерата.

IS режим за видео

Изберете [Movie IS Mode].

Позволява запис на видео с компенсация на заклащането на камерата.

Можете да изберете [MovieDigital IS/Movie Цифров IS] или [Movie Auto level/Movie Автоматично нивелиране] в екрана за бърз контрол (, ).

Яркостта на екрана може да се регулира чрез избиране на [Brightness].

Внимание

 • [Shooting: Movie Digital IS/Shooting: Movie Цифров IS] е с настройка [Off/Изкл], когато сте задали цифрово увеличаване.

Видео с ръчна експонация

Изберете [Movie manual exposure].

Позволява да задавате скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO чувствителност.

Ако сте задали настройка [AUTO] за ISO чувствителност, можете да зададете компенсация на експонацията.

 1. Изберете [Value setting].

 2. Изберете елемент.

  • Задайте чрез натискане на бутоните Left keyRight key.
  • Показалецът за ниво на експонацията (2) показва текущото ниво на експонацията спрямо стандартното ниво на експонацията (1).

Автоматични снимки

Изберете [Shooting].

Камерата анализира сцената и автоматично задава оптималните настройки.

Яркостта на екрана може да се регулира чрез избиране на [Brightness].

При снимане в горната дясна част на екрана се извежда символ за разпознатия тип сцена.

Обект

Фон

Хора Обекти, различни от хора Цвят на фона
В движение Сцена сред
природата/
на открито
В движение Близък план
Ярък Portrait (bright) Portrait with motion (bright) Nature/outdoor scene (bright) Non-portrait with motion (bright) Close non-portrait (bright) Сив
Контражур Portrait (bright/backlit) Portrait with motion (bright/backlit) Nature/outdoor scene (bright/backlit) Non-portrait with motion (bright/backlit) Close non-portrait (bright/backlit)
Със синьо небе Portrait (blue sky included) Portrait with motion (blue sky included) Nature/outdoor scene (blue sky included) Non-portrait with motion (blue sky included) Close non-portrait (blue sky included) Светлосин
Контражур Portrait (blue sky included/backlit) Portrait with motion (blue sky included/backlit) Nature/outdoor scene (blue sky included/backlit) Non-portrait with motion (blue sky included/backlit) Close non-portrait (blue sky included/backlit)
Залез *1 Non-portrait (sunset) *1 Оранжев
Насочена светлина Portrait (spotlight) Non-portrait (spotlight) Close non-portrait (spotlight) Тъмносин
Тъмен Portrait (dark) Non-portrait (dark) Close non-portrait (dark)
Нощни сцени Portrait (dark/tripod used) Nature/outdoor scene (dark/tripod used) *1
 • 1: Показват се символи за сцени, избрани измежду тези, които могат да бъдат разпознати.

Забележка

 • За някои сцени и условия на снимане символът, който се извежда, може да не съответства на действителната сцена.