Поточно предаване в реално време

Можете да извършвате поточно предаване на видео в реално време чрез камерата.

Проверете предварително изискванията и условията на услугата за поточно предаване на видео.

Сдвояване със смартфон чрез Bluetooth

Преминете към стъпка 11, ако смартфонът и камерата вече са сдвоени.

 1. Подгответе смартфона ().

 2. Изберете [Communication functions: Connect to smartphone(tablet)/Communication functions: Свързване към смартфон(таблет)].

 3. Изберете [OK].

  • Този екран не се показва, ако за Wi-Fi настройките вече е зададено [Enable/Разрешено].
 4. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 5. Изберете [OK].

  • Този екран не се показва, ако за Bluetooth настройките вече е зададено [Enable/Разрешено].
 6. Натиснете бутона Quick Control/Set.

 7. Стартирайте сдвояването.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да стартирате сдвояването
  • Ако приложението Camera Connect не е инсталирано, използвайте смартфона, за да сканирате QR кода от екрана, отидете в Google Play или App Store, за да инсталирате Camera Connect, след което натиснете бутона Quick Control/Set, за да стартирате сдвояването.
 8. Стартирайте Camera Connect.

  • Следвайте инструкциите в приложението, за да изберете камерата за сдвояване.
 9. Установете Bluetooth връзка.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set.
 10. Завършете процедурата по сдвояване.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да завършите сдвояването
  • Когато на екрана на смартфона се появи съобщение, използвайте смартфона, както е указано.
  • Показва се името на свързаното устройство.
  • Натиснете бутона MENU.
 11. Изберете [Live streaming/Поточно предаване в реално време].

Свързване към точка за достъп чрез Wi-Fi

 • Камерата автоматично се свързва отново с предходно използваните точки за достъп.
 • Тези инструкции са за свързване чрез WPS (PBC режим). За да се свържете по различен начин, вижте „Основни комуникационни настройки“ ().
 1. Изберете [Connect with WPS/Свързване чрез WPS].

 2. Изберете [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режим)].

  • Изберете [OK].
 3. Свържете се към точката за достъп.

  • Натиснете WPS бутона на точката за достъп. За информация къде е разположен бутонът и колко продължително да го натискате вижте ръководството за употреба на точката за достъп.
  • Изберете [OK], за да установите връзка с точката за достъп.
  • След като камерата се свърже към точката за достъп, се показва екранът по-долу.
 4. Изберете [Auto setting/Автоматична настройка].

  • Изберете [OK].
  • Ако се появи грешка за [Auto setting/Автоматична настройка], задайте ръчно IP адреса ().
 5. Задайте настройките за поточно предаване на видео в Camera Connect.

  • Изберете платформата за поточно предаване, която ще използвате, и конфигурирайте съответните настройки.
  • Можете да въведете URL в екрана, за да изберете сайт за поточно предаване.
  • За качество на поточното предаване изберете 6 Mbps или 3,5 Mbps в зависимост от комуникационната връзка.
 6. Стартирайте поточно предаване.

  • [STBY] се показва на екрана за готовност за запис.
  • Използвайте Camera Connect, за да стартирате и прекратите поточното предаване. Можете да прекратите поточното предаване също и като натиснете бутона за старт/стоп на камерата.

Внимание

 • Във видеото и аудиото може да възникнат смущения по време на поточното предаване в зависимост от комуникационната връзка. Тествайте поточното предаване предварително и проверете качеството на видеото и аудиото.
 • Опитайте посоченото по-долу, ако във видеото и аудиото се наблюдават смущения или прекъсват. Тези стъпки могат да подобрят качеството.
  • Приближете камерата до точката за достъп (безжичен рутер, смартфон, споделящ връзка, и др.), променете относителните им позиции и поддържайте пространството между тях свободно от хора и предмети.
  • На закрито разположете точката за достъп и камерата в една и съща стая.
  • Дръжте ги далеч от устройства, използващи честотната лента 2,4 GHz, като например микровълнови фурни или безжични телефони.
 • Ако шумът от външния микрофон е дразнещ, опитайте да поставите микрофона от страната на входа IN за външен микрофон на камерата и колкото е възможно по-далеч от камерата.
 • Избирането на настройка 3,5 Mbps за качество на поточното предаване в Camera Connect може да осигури по-стабилен сигнал, отколкото настройката 6 Mbps, но качеството на изображението ще бъде по-ниско.
 • Камерата ще повиши температурата си по време на поточното предаване на видео. Използвайте стойката, статив или други средства, за да не държите камерата в ръце, докато записвате. След като камерата е повишила температурата си, [High temperature] се появява на екрана като предупреждение.
 • Имайте предвид, че Canon по никакъв начин не носи отговорност за услуги на трети страни.
 • По време на поточно предаване в картата не се записва видео (но картата трябва да е поставена в камерата).
 • Тествайте поточното предаване предварително, за да се уверите, че изображението е с правилната ориентация, и коригирайте ориентацията, ако е необходимо.
 • Задължително прочетете Предупреждения за използването на безжичната функция.