Автоматична ниска скорост на затвора за видео

Можете да изберете дали да записвате видео, което е по-ярко и с по-малко шум, отколкото с настройка [Disable/Забранено], чрез автоматично намаляване на скоростта на затвора в условия на слаба светлина.

Достъпно в режим на запис [Movies]. При зададена настройка [Movie IS mode/IS режим за видео] тази функция е с настройка [Enable/Разрешено], а при зададена настройка [Smooth skin movie/Гладка кожа за видео] тя е с настройка [Disable/Забранено]. Прилага се, когато кадровата честота на видеозаписа е 59.94 fps или 50.00 fps.

 1. Изберете [Shooting: Movie Auto slow shutter/Shooting: Movie Автоматична ниска скорост на затвора].

 2. Изберете опция.

  • Disable/Забранено

   Позволява запис на видео с по-гладки и естествени движения, по-малко засегнато от резките движения на обекта, отколкото с настройка [Enable/Разрешено]. При слаба светлина видеозаписите може да се получат по-тъмни, отколкото с настройка [Enable/Разрешено].

  • Enable/Разрешено

   Позволява запис на по-ярко видео, отколкото с настройка [Disable/Забранено], като автоматично намалява скоростта на затвора до 1/30 s (NTSC) или 1/25 s (PAL) при слаба светлина.

Забележка

 • Задаването на настройка [Disable/Забранено] се препоръчва при снимане на движещи се обекти при слаба светлина или когато се появяват следи от движението на обектите.