Звуков сигнал

 1. Изберете [Set-up: Beep/Set-up: Звуков сигнал].

 2. Изберете опция.

  • Enable/Разрешено

   Камерата възпроизвежда звуков сигнал след фокусиране и при изпълняване на операции с докосване.

  • Disable/Забранено

   Деактивира звуковия сигнал за постигане на фокус, работа на самоснимачката, освобождаване на затвора или операции с докосване.

Забележка

 • По подразбиране силата на звуковия сигнал за операции с докосване е с настройка [0] ().