Статус на безжичната връзка

Състоянието на безжичната комуникация може да се провери на екрана.

Екран за готовност за запис

Екран с информация по време на възпроизвеждане

  • (1) Wi-Fi функция
  • (2) Bluetooth функция
  • (3) Сила на безжичния сигнал
Състояние на комуникацията Дисплей
Wi-Fi функция Сила на безжичния сигнал
Няма връзка Wi-Fi: Забранено Not used Изкл
Wi-Fi: Разрешено Not connected
Свързване Connected (Мига) Wireless LAN connection 2
Установена връзка Connected Wireless LAN connection
Изпращане на данни Sending data Wireless LAN connection
Грешка при свързването Connection error (Мига) Wireless LAN connection 2

Индикатор за Bluetooth функцията

Bluetooth функция Състояние на връзката Дисплей
Различна от [Disable/Забранено] Установена Bluetooth връзка Bluetooth connected
Bluetooth връзка не е установена Bluetooth not connected
[Disable/Забранено] Bluetooth връзка не е установена Не се извежда