Показване по време на HDMI връзка

Можете да зададете къде да се извежда видеото, когато се записва през HDMI порта във външно устройство. Извежданото видео съответства на настройката [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа].

Фабричната настройка е [External screen].

 1. Изберете [Shooting: HDMI display/Shooting: HDMI дисплей].

 2. Изберете опция.

  • Live View shooting+External monitor

   Активира извеждане на видеото едновременно на дисплея на камерата и през HDMI изхода към другото устройство.

   Операциите на камерата, като например възпроизвеждане на изображения или показване на менюто, се извеждат на екрана другото устройство чрез HDMI, а не на екрана на камерата.

  • External screen

   Деактивира екрана на камерата по време на извеждане на видео през HDMI изхода, така че екранът остава изключен.

   Информацията за заснемането, AF точките и други данни се наслагват върху извежданото през HDMI порта видео.

Внимание

 • Когато [HDMI display/HDMI дисплей] е с настройка [Live View shooting+External monitor], в картата не се извършва запис. Менютата на камерата и възпроизведените изображения се показват само на екрана на свързаното чрез HDMI устройство.
 • Резолюцията и кадровата честота на HDMI изхода се настройват автоматично според резолюцията на видеозаписа.

Troubleshooting За продължително извеждане на сигнал през HDMI порта

За да се извежда сигнал през HDMI порта повече от 30 минути, изберете [Live View shooting+External monitor], след което задайте за [Auto power off/Автоматично изключване] в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] настройка [Disable/Забранено] (). Извеждането на сигнал през HDMI порта ще продължи и след като дисплеят се изключи, когато изтече времето, зададено в [Screen off/Изключен дисплей].

Внимание

 • Ако видеото, извеждано през HDMI порта, е без насложена информация, на екрана на външното устройство не се показват предупреждения за оставащия капацитет в картата, оставащия заряд на батерията или висока вътрешна температура ().
 • При извеждане на HDMI сигнал към телевизор възпроизвеждането на следващото изображение може да се забави, ако превключвате между видеозаписи с различна резолюция или с различни кадрови честоти.
 • Избягвайте да работите с бутоните и селекторите на камерата, докато записвате видео във външни устройства, тъй като може да се изведе информация в изходящия HDMI видеосигнал.
 • В зависимост от настройките на оборудването за възпроизвеждане яркостта и цветовете на видеото, заснето с камерата, може да изглеждат различно от тези на записаното с външно устройство през HDMI порта.

Забележка

 • Чрез натискане на бутона INFO можете да превключвате между режимите на дисплея.
 • Аудио се извежда и през HDMI порта освен когато е зададена настройка [Sound recording/Запис на звук: Disable/Забранено].