Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем с камерата, първо прочетете тези указания за отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване на неизправности не решат проблема, свържете се със своя търговски представител или с най-близкия сервизен център на Canon.

Неизправности, свързани със захранването

Камерата не се зарежда.

 • В случай на проблеми със зареждането вижте Зареждане на камерата.
 • Ако зареждането не стартира, може да е възникнала вътрешна грешка. Изключете камерата принудително, като задържите бутоните MENU и Power натиснати едновременно за 8 s. Изчакайте малко, преди да рестартирате камерата чрез натискане на бутона Power.

Камерата не работи при включване на захранването.

 • Заредете камерата ().

Индикаторът свети или мига след изключване на камерата.

 • Ако сте изключили захранването по време на запаметяване на изображение в картата, индикаторът ще продължи да свети/мига още няколко секунди. Когато запаметяването на изображението завърши, захранването ще се изключи автоматично.

Батерията се изтощава твърде бързо.

 • Препоръчва се да използвате камерата, когато е напълно заредена ().
 • Посочените по-долу операции изтощават батерията по-бързо и намаляват възможния брой снимки.

  • Продължително записване на видео.
  • Използване на функциите за безжична комуникация

Камерата се самоизключва.

 • Активирана е функция за пестене на енергия ().

Неизправности, свързани със снимането

Не могат да бъдат заснемани или записвани изображения.

 • Проверете дали картата е поставена правилно ().
 • Ако картата е пълна, заменете я с друга карта или изтрийте ненужните изображения, за да освободите памет (, ).

Картата не може да бъде използвана.

Изображението не е на фокус или е размазано.

 • Натиснете бутона за старт/стоп внимателно, за да предотвратите заклащане на камерата ().

Обектът изглежда изкривен по време на запис на видео.

 • Ако движите камерата наляво или надясно (панорамиране) или заснемате движещ се обект, картината може да се получи изкривена.

Бял символ [Overheating restriction] или червен символ [Overheating restriction (red)] се извежда по време на запис на видео.

 • Показва, че вътрешната температура на камерата е висока. За подробности вижте предупредителния индикатор при запис на видео ().

При запис на видео се извежда червен символ Temperature warning red.

 • Той показва, че вътрешната температура на камерата е висока. Червеният символ [Temperature warning red] показва, че записът на видео скоро ще бъде прекратен автоматично.

Записът на видео внезапно се прекратява.

 • Ако карта е с ниска скорост на запис, записът на видео може да се прекрати автоматично. За информация за карти, които могат да записват видео, вижте Карти, които позволяват запис на видео. За да проверите скоростта на запис на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.
 • Форматирайте картата, ако смятате, че скоростта на запис или четене на картата се е понижила ().
 • Записът на видео се прекратява автоматично, след като продължителността на записа достигне 1 часа.

Изображението трепти или се появяват хоризонтални ивици при запис на видео.

 • Трептенето и хоризонталните ивици (шум) или неправилните експонации при запис на видео може да бъдат причинени от флуоресцентно осветление, LED осветление или друго осветление. Във видеото могат също да се запишат и промени в експонацията (яркостта) или тоналността на цветовете.

Не мога да заснемам снимки по време на запис на видео.

 • Снимки не могат да се заснемат по време на запис на видео. Преди да заснемате снимки, прекратете записа на видео.

Проблеми с безжичните функции

Не може да се осъществи сдвояване със смартфон.

 • Използвайте смартфон, съвместим с Bluetooth спецификация версия 4.2 или по-нова.
 • Включете Bluetooth от екрана с настройки на смартфона.
 • Обърнете внимание, че сдвояването с камерата не е възможно чрез екрана с Bluetooth настройки на смартфона. Инсталирайте специалното приложение Camera Connect (безплатно) в смартфона ().
 • Сдвояването със смартфон, който вече е бил сдвоен с камерата, не е възможно, ако в смартфона е останала информация от сдвояване с друг камера. В този случай изтрийте данните на камерата, запаметени в настройките за Bluetooth на смартфона, и опитайте отново да сдвоите устройствата ().

Не е възможно снимане и възпроизвеждане.

 • При установена Wi-Fi връзка, операции като заснемане и възпроизвеждане може да не са достъпни. Прекратете Wi-Fi връзката и след това изпълнете операциите.

Повторното свързване със смартфон е невъзможно.

 • Дори при комбинация от едни и същи камера и смартфон, ако сте променили настройките или сте избрали различни настройки, повторното свързване може да е невъзможно. В този случай, изтрийте настройките за връзка с камерата от Wi-Fi настройките на смартфона и конфигурирайте връзката отново.
 • Установяването на връзка може да не е възможно, ако приложението Camera Connect е било стартирано, когато сте променяли настройките за свързване. В този случай затворете приложението Camera Connect за момент и след това го рестартирайте.

Проблеми при работа с контролите на камерата

Работата на камерата е непостоянна. Бутоните не реагират.

 • Може да е възникнала вътрешна грешка. Изключете камерата принудително, като задържите бутоните Menu и Power натиснати едновременно за 8 s. Изчакайте малко, преди да рестартирате камерата чрез натискане на бутона Power.

Неизправности, свързани с показанията на дисплея

Изведените дата и час са неправилни.

 • Проверете дали датата и часът са настроени правилно. ().
 • Проверете часовата зона и лятното часово време ().

Неизправности при възпроизвеждане

Не могат да се възпроизвеждат снимки и видеозаписи.

 • Камерата може да не успее да възпроизведе изображения, заснети с друга камера.
 • Видеозаписите, редактирани чрез компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани чрез камерата.

При възпроизвеждане на видео може да се чуват звуковите сигнали и механичния шум от работата на камерата.

 • Ако извършвате операции с камерата по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише шума от работата на камерата.

Видеозаписът сякаш спира за момент.

 • При запис на видео, ако възникне рязка промяна в нивото на експонацията, камерата може да спре записа за момент, докато яркостта се стабилизира.