Повторно свързване чрез Wi-Fi/Bluetooth

Камерата поддържа регистър на предходни Wi-Fi или Bluetooth връзки. Можете да използвате този регистър, за да се свържете отново със същото устройство. Тук за пример е използвано свързване [Communication functions: Connect to smartphone(tablet)/Communication functions: Свързване към смартфон(таблет)].

 1. Изберете устройство от регистъра за свързване.

  • След като се появи екранът [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл], изберете [Disconnect/Прекрати] и след това повторете стъпка 1.
 2. Изберете устройството за свързване.

  • Изберете опция за свързване чрез Wi-Fi Bluetooth от показаната хронология на връзките. Ако опцията не е показана, използвайте бутоните Up key Down key, за да превключите екраните.

  Забележка

  • Съхраняват се данни за до 10 връзки за всички функции за безжична комуникация.
 3. Използвайте свързаното устройство според предпочитанията си.