Дата/час/часова зона

Когато включите захранването на камерата за първи път или ако часовата зона/датата/часът са били нулирани, следвайте тези стъпки, за да зададете първо часовата зона.

Когато сте задали първо часовата зона, ще можете просто да я коригирате както желаете по-късно, а датата/часът ще се актуализират автоматично, за да съответстват на новата часова зона.

Тъй като към заснетите изображения се добавят датата и часът на заснемане, не забравяйте да зададете дата/час.

 1. Изберете [Set-up: Date/Time/Zone/Set-up: Дата/час/часова зона].

 2. Настройте часовата зона.

  • Натиснете бутона Cross keys, за да изберете [Time zone/Часова зона].
  • Натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изберете часовата зона.
  • Ако вашата часова зона не е в списъка, натиснете бутона MENU и след това задайте разликата от UTC в [Time difference/Часова разлика].
  • Изберете елемент за [Time difference/Часова разлика] (+–/час/минута) и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • След като зададете елемента, натиснете бутона Quick Control/Set.
  • След като въведете часовата зона или часовата разлика, изберете [OK].
 3. Задайте датата и часа.

  • Изберете елемент и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • След като зададете елемента, натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Задайте лятно часово време.

  • Задайте желаната настройка.
  • Изберете [Daylight saving time off] или [Daylight saving time] и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Когато за лятно часово време е зададена настройка [Daylight saving time], часът, зададен на стъпка 3, ще се промени с 1 час напред. Ако е зададена настройка [Daylight saving time off], лятното часово време ще бъде отменено и часът ще се върне назад с 1 час.
 5. Затворете екрана за настройване.

  • Изберете [OK].

Внимание

 • Настройките за дата, час и часова зона може да се нулират, когато батерията е изтощена или когато камерата е изложена на минусови температури за продължителен период от време. Ако това се случи, задайте ги отново.
 • След промяната на [Zone/Time difference/Зона/часова разлика], проверете дали са зададени правилните дата/час.

Забележка

 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато е изведен екранът [Set-up: Date/Time/Zone/Set-up: Дата/час/часова зона].