Възпроизвеждане на изображения

Възпроизвеждане на единични изображения

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
  • Ще се изведе последното заснето или възпроизведено изображение.
 2. Превключвайте между изображенията.

  • За да възпроизвеждате изображения, като започнете от най-новото, натиснете бутона Left key. За да разгледате изображенията, като започнете от първото заснето изображение, натиснете Right key.
  • При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

  Без информация

  Базова информация

  Информация за заснемането

  • Когато е изведен екранът с информация за заснемането, можете да плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да разгледате друга информация.
 3. Затворете екрана за възпроизвеждане на изображения.

  • Натиснете бутона Playback, за да прекратите възпроизвеждането на изображения и да върнете камерата към готовност за снимане.

Възпроизвеждане с докосване

Камерата разполага със сензорен дисплей, чрез който можете да управлявате възпроизвеждането с докосване. Поддържаните операции с докосване са подобни на тези на смартфоните и други подобни устройства. Първо натиснете бутона Playback, за да подготвите камерата за възпроизвеждане на изображения чрез докосване.

Превключване между изображенията

Групово възпроизвеждане

Изглед с увеличаване

Забележка

 • Можете също така да увеличите изображението, като докоснете дисплея двукратно с пръст.