Справочник

Тази глава съдържа справочна информация за функциите на камерата.