ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa

U načinu [Videozapisi]/[Ručna ekspozicija za videozapise], uz postavku ISO Auto

  • ISO osjetljivost možete podesiti ručno u rasponu od ISO 100 – 12800 za Full HD/HD videozapise te ISO 100 – 6400 za 4K videozapise.
  • Maksimalna vrijednost u rasponu automatskog podešavanja proširuje se na H (ekvivalent ISO 25600) u snimanju Full HD/HD videozapisa kad je opcija [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] u [Podešavanje: Custom Functions(C.Fn) / Podešavanje: Prilagođene funkcije(C.Fn)] podešena na [1: Enable / 1: Omogućeno] () i zatim [Max for Auto / Maks. za automatsko] u [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] na [H(25600)] (). Imajte na umu da kod snimanja videozapisa u 4K formatu nije moguće povećati najveću ISO osjetljivost, čak ni ako je opcija [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] podešena na [1:Enable/1:Omogućeno].
  • Uz postavku [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešenu na [Enable/Omogućeno] (), minimalna vrijednost u rasponu automatskog podešavanja je ISO 200. Maksimalna ISO osjetljivost ne proširuje se, čak ni ako je opcija [Max for Auto / Maks. za automatsko] podešena na [H (25600)].

U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] s ručno podešenom ISO osjetljivošću

  • ISO osjetljivost možete podesiti ručno u rasponu od ISO 100 – 12800 za Full HD/HD videozapise te ISO 100 – 6400 za 4K videozapise.
  • Maksimalna vrijednost u rasponu ručnog podešavanja proširuje se na H (ekvivalent ISO 25600) u snimanju Full HD/HD videozapisa kad je postavka [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] u [Podešavanje: Custom Functions(C.Fn) / Podešavanje: Prilagođene funkcije(C.Fn)] podešena na [1:Enable/1:Omogućeno]. Imajte na umu da kod snimanja videozapisa u 4K formatu nije moguće povećati najveću ISO osjetljivost ([H] nije prikazano), čak ni ako je opcija [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] podešena na [1:Enable/1:Omogućeno].
  • Uz postavku [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešenu na [Enable/Omogućeno] (), minimalna vrijednost u rasponu ručnog podešavanja je ISO 200. Maksimalno proširenje ISO osjetljivosti se ne provodi, čak ni ako je opcija [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] podešena na [1:Enable/1:Omogućeno].