Proporcije fotografije

Možete promijeniti proporcije slike.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Still img aspect ratio / Fotografiranje: Proporcije fotografije].

 2. Podesite format slike.

  • Odaberite željene proporcije i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 • JPEG slike

  Slike će se pohraniti u podešenim proporcijama.

 • RAW slike

  Slike će se uvijek pohranjivati u omjeru [3:2]. Odabrani podaci o omjerima slike dodaju se RAW slikovnoj datoteci, što omogućuje programu Digital Photo Professional (softver za EOS) generiranje slike s istim omjerom slike kao u vrijeme snimanja kad obrađujete RAW slike ovim softverom.

Proporcije
4:3 16:9 1:1

Napomena

 • RAW slike snimljene u omjeru [4:3], [16:9] ili [1:1] prikazuju se tijekom reprodukcije s crtama koje označavaju pripadajući omjer slike, ali te linije nisu snimljene na slici.