Timer mjerenja svjetla

Možete podesiti koliko dugo traje timer mjerenja svjetla (koji određuje trajanje prikaza ekspozicije) nakon što se automatski aktivira postupkom kao što je pritisak okidača dopola.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Metering timer / Fotografiranje: Timer mjerenja].

  2. Podesite željeno vrijeme.