Prilagođene funkcije (C.Fn)

Podešavanje prilagođenih (Custom) funkcija

 1. Odaberite [Podešavanje: Custom Functions(C.Fn) / Podešavanje: Prilagođene funkcije(C.Fn)].

 2. Odaberite broj Custom funkcije.

  • S pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno odaberite broj prilagođene funkcije koju želite podesiti (1), a zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Trenutačne postavke prilagođenih funkcija navedene su pod odgovarajućim brojem funkcije pri dnu zaslona (2).
 3. Podesite vrijednost po želji.

  • Odaberite opciju podešavanja.
  • Za podešavanje druge prilagođene funkcije ponovite korake 2 – 3.

Napomena

 • Kako biste izbrisali sve postavke prilagođenih funkcija koje ste podesili (osim [Custom Controls / Prilagođene kontrole]), pristupite [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje fotoaparata] i odaberite [Custom Functions(C.Fn) / Prilagođene funkcije (C.Fn)] u [Other settings / Ostale postavke].

Prilagođene funkcije

Onemogućena postavka (ne radi) Sjenčanje znači da se dotična prilagođena funkcija ne odnosi na ovo fotografiranje ili snimanje videozapisa. (Te postavke nemaju učinka.)

Stavke postavki prilagođenih funkcija

Prilagođene funkcije razvrstane su u dvije skupine prema funkciji: C.Fn I: Exposure/Ekspozicija i C.Fn II: Others/Ostalo.

C.Fn I: Exposure/Ekspozicija

C.Fn 1: ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti

Čini opciju "H" (ekvivalent za ISO 25600) dostupnom kao ISO osjetljivost koju možete podesiti. Proširene ISO osjetljivosti (H) nisu dostupne kad je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

 • 0:Disable / 0:Onemogući
 • 1:Enable / 1:Omogući

C.Fn 2: Safety shift / Sigurnosni pomak

Možete snimati uz automatsko podešavanje brzine zatvarača i otvora blende kako bi se omogućila standardna ekspozicija ako standardna ekspozicija nije dostupna s brzinom zatvarača i otvorom blende koje podesite u načinu Tv ili Av.

 • 0:Disable / 0:Onemogući
 • 1:Enable / 1:Omogući

C.Fn II: Others/Ostalo

C.Fn 3: Custom Controls / Prilagođene kontrole

Tipkama fotoaparata koje lako možete upotrebljavati možete dodijeliti često korištene funkcije.

 1. Odaberite jedan od upravljačkih elemenata fotoaparata.

 2. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

  • Tipkom Tipka za brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.

Napomena

 • U izborniku prikazanom u koraku 1 možete pritisnuti tipku INFO za povratak postavki iz izbornika Custom Control na njihove standardne vrijednosti. [Custom Controls / Prilagođene kontrole] neće se izbrisati čak ni ako pristupite postavci [Reset camera / Resetiranje fotoaparata] i odaberete [Custom Functions(C.Fn) / Prilagođene funkcije (C.Fn)] u [Other settings / Ostale postavke].

Funkcije dostupne za kontrole fotoaparata

 • AF / Automatsko izoštravanje

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Metering and AF start /
Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a
AF stop / Isključenje AF-a
Set AF point to center /
Podešavanje točke AF-a u središte
One-Shot AF Servo AF /
AF za jednu snimku Servo AF
AF method / Metoda autofokusa
Eye detection / Otkrivanje očiju
Subject to track selection /
Odabir objekta za praćenje
 • MF / Ručno izoštravanje

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Manual focus / Ručno izoštravanje
Peaking / Isticanje rubova
 • Ekspozicija

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Metering start / Početak mjerenja
Zadržavanje AE
AE lock (while button pressed) /
Zadržavanje AE (dok je tipka pritisnuta)
AE lock/FE lock /
Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice
Exposure compensation /
Kompenzacija ekspozicije
Set ISO speed /
Podešavanje ISO osjetljivosti
Metering mode / Način mjerenja svjetla
Flash function settings /
Podešavanje funkcija bljeskalice
Flash firing / Aktiviranje bljeska
Zadržavanje FE
 • Videozapisi

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Movie recording / Snimanje videozapisa
Pause Movie Servo AF /
Pauziranje Servo AF-a za videozapise
 • Slika

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Image quality / Kvaliteta slike
One-touch image quality setting /
Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom
One-touch image quality (hold) /
Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom (zadržite)
Still img aspect ratio / Proporcije fotografija
Auto Lighting Optimizer
(automatska optimizacija osvjetljenja)
White balance / Balans bjeline
Picture Style / Stil slike
 • Postupak

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka AE lock Tipka za snimanje videozapisa Tipka za kompenzaciju ekspozicije Tipka načina okidanja Tipka za podešavanje ISO osjetljivosti Tipka bljeskalice
Provjera dubinske oštrine Depth-of-field preview /
Provjera dubinske oštrine
Magnify/Povećavanje
Image replay / Reprodukcija snimke
Magnify images during playback /
Povećanje slike tijekom reprodukcije
Menu display / Prikaz izbornika
Drive mode / Način okidanja
Select folder / Odabir mape
Create folder / Izrada mape
Maximize screen brightness (temp) /
Maksimalna svjetlina zaslona (privr.)
Display off / Isključivanje zaslona
Switch between VF/screen /
Prebacivanje između tražila/zaslona
Eco mode / Eko način rada
Wi-Fi/Bluetooth connection /
Wi-Fi/Bluetooth povezivanje
No function (disabled) /
Bez funkcije (onemogućeno)

C.Fn 4: Release shutter w/o lens / Okidanje bez objektiva

Možete odrediti je li moguće snimanje fotografija ili videozapisa bez objektiva pričvršćenog na fotoaparat.

 • 0:Disable / 0:Onemogući
 • 1:Enable / 1:Omogući

C.Fn 5: Retract lens on power off / Povlačenje objektiva pri isključenju

Možete odabrati hoće li se STM objektivi s pogonskim mehanizmom (kao što je RF35mm F1.8 Macro IS STM) automatski uvlačiti pri pomaku prekidača fotoaparata na Isklj..

 • 0:Enable / 0:Omogući

 • 1:Disable / 1:Onemogući

Oprez

 • Uz podešeno automatsko isključivanje fotoaparata, objektiv se neće uvući, neovisno o ovoj postavci.
 • Pobrinite se da objektiv bude uvučen prije uklanjanja.

Napomena

 • Uz postavku [0:Enable / 0:Omogući], ova funkcija će raditi bez obzira na položaj preklopke fokusa na objektivu (AF ili MF).