Upute za uporabu

 • Upute za uporabu (priložene uz fotoaparat)

  Sadrži osnovne upute za fotoaparat.

 • Napredne upute

  Detaljne informacije potražite u ovim Naprednim uputama.

  Najnovije Napredne upute potražite na sljedećoj web stranici.

  https://cam.start.canon/C015/

 • Upute za uporabu objektiva/softvera

  Preuzmite sa sljedeće web stranice i pogledajte dodatne informacije.

  https://cam.start.canon/

Napomena

 • Odaberite [Podešavanje: Manual/software URL / Podešavanje: URL za upute/softver] za prikaz QR koda na zaslonu fotoaparata.