Ostale informacije

  • Manual/software URL / URL za upute/softver

    Za preuzimanje uputa za uporabu odaberite [Podešavanje: Manual/software URL / Podešavanje: URL za upute/softver] i skenirajte prikazani QR kôd pametnim telefonom. Možete također upotrijebiti računalo za pristup web stranici na prikazanom URL-u i preuzeti softver.

  • Certification Logo Display / Prikaz certifikacijskog logotipa

    Odaberite [Podešavanje: Certification Logo Display / Podešavanje: Prikaz certifikacijskog logotipa] za prikaz nekih od logotipa certifikata fotoaparata. Ostali logotipi certifikata mogu se pronaći na kućištu i pakiranju fotoaparata.

  • Firmware / Firmver

    Odaberite [Podešavanje: Firmware / Podešavanje: Firmver] za ažuriranje firmvera fotoaparata, objektiva ili drugog kompatibilnog pribora koji upotrebljavate.