Kvaliteta slike

 1. Odaberite [Fotografiranje: Image quality / Fotografiranje: Kvaliteta slike].

 2. Podesite kvalitetu slike.

  • Za RAW slike okrenite kotačić Kotačić, a za JPEG slike pritisnite tipke Tipka lijevoTipka desno.
  • Tipkom Tipka za brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.

Oprez

 • Na postavku [3:2] uvijek se primjenjuje broj dostupnih snimaka prikazan kao [****] u izborniku za podešavanje kvalitete slike, bez obzira na stvarnu postavku omjera slike ().

Napomena

 • Ako ste podesili [] kao veličinu slike za RAW i JPEG, podesit će se FinaVelika.
 • Odaberete li i RAW i JPEG, ista slika se snima na karticu dvaput, u oba formata (RAW i JPEG) i u odabranim kvalitetama. Obje slike snimaju se s istim brojevima datoteka (ekstenzija .JPG za JPEG i .CR3 za RAW).
 • Malo 2 će biti u kvaliteti (Fine/Fina).
 • Značenje ikona kvalitete slike: RAW, Kompaktni RAW, JPEG, Fina, Normalna,  Velika, Srednja, Mala.

RAW slike

RAW slike su "sirovi" (neobrađeni) podaci iz slikovnog senzora koji se snimaju digitalno na karticu kao RAW ili Kompaktni RAW (manje od RAW) datoteke, ovisno o vašem odabiru.

Za obradu RAW slika možete upotrijebiti Digital Photo Professional (EOS softver). Možete izvesti razne prilagodbe snimaka ovisno o tome kako ćete ih upotrebljavati, a možete izraditi JPEG ili druge vrste slika s primijenjenim efektima.

Oprez

 • Savjetujemo da za prikaz RAW slika na računalu koristite Digital Photo Professional (softver za EOS, u nastavku DPP).
 • Starije verzije za DPP ver. 4.x ne podržavaju prikaz, obradu, uređivanje ili druge postupke s RAW slikama snimljenim ovim fotoaparatom. Ako je prethodna verzija DPP ver. 4.x instalirana na vaše računalo, nabavite i instalirajte najnoviju verziju DPP-a s Canonove web stranice kako biste je ažurirali (), što će prebrisati prethodnu verziju. Slično tome, DPP ver. 3.x ili ranije verzije ne podržavaju prikaz, obradu, uređivanje ili druge postupke s RAW slikama snimljenim ovim fotoaparatom.
 • RAW slike snimljene ovim fotoaparatom se možda neće moći prikazati uporabom komercijalnih softvera. Za informacije o kompatibilnosti obratite se proizvođaču softvera.

Smjernice za podešavanje kvalitete snimaka

Pojedinosti o veličini datoteke, broju dostupnih snimaka, maksimalnom broju snimaka u nizu i drugim procijenjenim vrijednostima potražite u poglavljima Veličina datoteke / broj dostupnih snimaka i Maks. niz snimaka (pribl.).

Maksimalan broj snimaka u nizu

Procijenjen maksimalni broj snimaka u nizu vidljiv je na vrhu zaslona snimanja.

Napomena

 • Ako je maksimalan broj fotografija u nizu prikazan kao "99", znači da možete snimiti 99 ili više snimaka u nizu. Za vrijednost 98 ili nižu dostupno je manje snimaka, a kad je na izborniku snimanja prikazano [BUSY/ZAUZETO], unutarnja memorija je puna i snimanje će se privremeno zaustaviti. Zaustavite li kontinuirano snimanje, maksimalan broj mogućih snimaka će se povećati. Nakon što se sve snimke spreme na karticu, možete ponovno snimati s maksimalnim brojem snimaka u nizu navedenim u odjeljku Maks. niz snimaka (pribl.).