Postupak automatskog izoštravanja

Možete odabrati postupak AF-a u skladu s uvjetima snimanja ili objektom. U načinima rada osnovnog područja, postupak autofokusa podešava se automatski za odgovarajući način snimanja.

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na kreativno područje.

 2. Podesite način izoštravanja na AF / Automatsko izoštravanje.

  • Za RF objektive bez preklopke načina izoštravanja

   Podesite [Fotografiranje: Focus mode / Fotografiranje: Način izoštravanja] na [AF / Automatsko izoštravanje].

  • Za RF objektive s preklopkom načina izoštravanja

   Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na AF / Automatsko izoštravanje.

 3. Odaberite [Fotografiranje: AF operation / Fotografiranje: Postupak AF-a].

 4. Odaberite opciju.

  • Upotrijebite tipke Tipka lijevoTipka desno.

   : One-Shot AF / : AF za jednu snimku

   : Servo AF

AF-a za jednu snimku za statične objekte

Taj način rada autofokusa prikladan je za statične objekte. Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat će izoštriti samo jednom.

 • Kad fotoaparat izoštri objekt, točka AF-a postaje zelena i oglašava se zvučni signal. Ako se ne postigne izoštravanje, točka autofokusa postaje narančasta.
 • Fokus ostaje zadržan dok držite okidač pritisnutim dopola, što vam omogućuje promjenu kompozicije prije snimanja fotografije.
 • Pojedinosti o brzini kontinuiranog fotografiranja potražite u odjeljku Način okidanja.

Napomena

 • Ako je postavka [Podešavanje: Beep / Podešavanje: Zvučni signal] podešena na [Disable/Onemogućeno], zvučni signal se neće oglasiti kad izoštrite sliku.
 • Za objektiv koji podržava elektroničko ručno izoštravanje pogledajte Ručno elektroničko izoštravanje s objektiva.

Snimanje s zadržanim izoštravanjem

Pri snimanju s zadržavanjem izoštravanja, koristit ćete One-Shot AF s fiksnom točkom autofokusa, a zatim rekadrirati snimku prije snimanja. Slijedite korake kad pritisnete okidač dopola za izoštravanje.

 1. Usmjerite fiksnu točku autofokusa preko objekta za izoštravanje i zatim pritisnite okidač dopola.

 2. Nakon što točka autofokusa postane zelena, zadržite okidač pritisnutim dopola i promijenite kompoziciju snimke.

 3. Pritisnite okidač dokraja za snimanje.

Servo AF za pokretne objekte

Taj način rada autofokusa prikladan je za izoštravanje pokretnih objekata. Dok držite okidač pritisnutim dopola, objekt će se izoštravati kontinuirano.

 • Kad fotoaparat izoštri objekt, točka AF-a postaje plava. Zvučni signal neće se oglasiti čak ni kad je postignut fokus.
 • Ekspozicija se podesi u trenutku snimanja slike.
 • Pojedinosti o brzini kontinuiranog fotografiranja potražite u odjeljku Način okidanja.

Oprez

 • Ovisno o korištenom objektivu te o udaljenosti i brzini objekta, fotoaparat možda neće moći pravilno izoštravati.
 • Zumiranje tijekom kontinuiranog snimanja može narušiti fokus. Prvo zumirajte, a zatim podesite kompoziciju i snimajte.

Pomoćna zraka AF-a

Za pomoć kod automatskog izoštravanja pri slabom svjetlu i u sličnim u uvjetima može se aktivirati pomoćna zraka autofokusa (, ) kad pritisnete okidač dopola.

 • Pri uporabi Speedlite bljeskalice po potrebi konfigurirajte postavku na Speedlite bljeskalici.

Oprez

 • Bljeskalica ne emitira pomoćnu zraku AF-a kada je postupak AF-a podešen na [Servo AF].

Napomena

 • Kako biste onemogućili aktiviranje pomoćne zrake AF-a, podesite [Fotografiranje: AF-assist beam firing / Fotografiranje: Aktivacija pomoćne zrake AF-a] na [Disable/Onemogući].