Snimanje zvuka

Videozapise možete snimati sa zvukom s pomoću ugrađenog ili vanjskog mikrofona. Također možete slobodno podešavati razinu zvuka pri snimanju.

Za podešavanje funkcija snimanja zvuka upotrijebite [Fotografiranje: Sound rec. / Fotografiranje: Snimanje zvuka].

Oprez

 • Ugrađeni ili vanjski mikrofoni mogu zabilježiti zvukove postupaka Wi-Fi povezivanja. Ne savjetujemo uporabu bežične komunikacije tijekom snimanja zvuka.
 • Pri spajanju vanjskog mikrofona na fotoaparat, umetnite priključak dokraja u priključnicu.
 • Ako se izvode postupci automatskog izoštravanja ili ako se tijekom snimanja videozapisa upravlja fotoaparatom ili objektivom, ugrađeni mikrofon fotoaparata može snimiti i mehaničke zvukove objektiva ili zvukove rada fotoaparata/objektiva. U tom slučaju uporaba vanjskog mikrofona može smanjiti te zvukove. Ako se neželjeni zvukovi snimaju i s vanjskim mikrofonom, možda možete bolje rezultate postići tako da vanjski mikrofon uklonite s fotoaparata i smjestite ga dalje od fotoaparata i objektiva.
 • Na ulaznu priključnicu za mikrofon na fotoaparatu nemojte spajati ništa osim vanjskog mikrofona.

Napomena

 • U načinima rada osnovnog područja dostupne će postavke za [Sound recording / Snimanje zvuka] biti [On/Uklj.] i [Off/Isklj.]. Podesite na [On/Uklj.] za automatsko podešavanje razine snimanja.
 • Ako je fotoaparat spojen na TV preko HDMI kabela, čut će se i zvuk (osim ako je [Sound rec. / Snimanje zvuka] podešeno na [Disable/Onemogućeno]).
 • Zvuk se snima uz frekvenciju uzorkovanja 48 kHz/16-bit.

Sound. rec. / Rec. level / Snimanje zvuka / Razina zvuka pri snimanju

 • Auto/Automatsko

  Razina zvuka za snimanje će se podesiti automatski. Automatska kontrola razine će se aktivirati automatski u skladu s glasnoćom.

 • Manual/Ručno

  Po potrebi možete podešavati razinu zvuka pri snimanju.

  Odaberite [Rec. level / Razina snimanog zvuka] i s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno podesite razinu zvuka pri snimanju, prateći prikaz na mjeraču razine zvuka. Gledajući u indikator ograničenja najviše razine, podesite tako da mjerač razine ponekad zasvijetli desno od oznake "12" (–12 dB) za najglasnije zvukove. Prijeđe li "0", zvuk će biti izobličen.

 • Disable/Onemogućeno

  Zvuk se neće snimiti.

Wind Filter / Filtar za zaštitu od zvuka vjetra

Podesite [Enable/Omogućeno] za automatsko smanjenje izobličenja zvuka u vjetrovitim scenama na otvorenom. Aktivira se samo kada se koristi ugrađeni mikrofon fotoaparata. Kad je aktivan Wind Filter / Filtar za zaštitu od zvuka vjetra, stišava se i dio niskih basova.

Attenuator/Prigušnik

Ova značajka prigušuje izobličenje zvuka koje uzrokuje glasna buka. Podesite na [Enable/Omogućeno] ako je zvuk izobličen uz opciju [Sound rec. /Snimanje zvuka] podešenu na [Auto/Automatsko] ili [Manual/Ručno].