Registriranje postavki za My Menu / Moj izbornik

Dodavanje kartica u My Menu / Moj izbornik

 1. Odaberite [Add My Menu tab / Dodaj karticu Moj izbornik].

 2. Odaberite [OK].

  • Možete izraditi do pet kartica My Menu / Moj izbornik ponavljanjem koraka 1 i 2.

Registriranje stavki izbornika za kartice My Menu / Moj izbornik

 1. Odaberite [MY MENU*: Configure / MOJ IZBORNIK*: Konfiguriranje].

 2. Odaberite [Select items to register / Odabir stavki za registraciju].

 3. Registrirajte željene izbornike.

  • Odaberite stavku, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu.
  • Možete registrirati do šest stavki.
  • Za povratak u izbornik iz koraka 2 pritisnite tipku MENU.

Postavke kartice My Menu / Moj izbornik

Možete sortirati i izbrisati stavku u kategoriji izbornika te preimenovati ili izbrisati kategoriju izbornika.

Sort registered items / Sortiranje registriranih stavki

Možete promijeniti redoslijed registriranih opcija izbornika u My Menu / Moj izbornik. Odaberite [Sort registered items / Sortiranje registriranih stavki], odaberite stavku kojoj želite promijeniti mjesto i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Kad se pojavi [Vrh i dno], premjestite stavku tipkama Tipka goreTipka dolje i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

Delete selected items/Delete all items on tab / Brisanje odabranih stavki / Brisanje svih stavki u kartici

Možete izbrisati bilo koju od registriranih stavki. [Delete selected items / Brisanje odabranih stavki] briše po jednu stavku, a [Delete all items on tab / Brisanje svih stavki u kartici] briše sve registrirane stavke u kartici.

Delete tab / Brisanje kartice

Možete izbrisati trenutačnu karticu My Menu / Moj izbornik. Odaberite [Delete tab / Brisanje kartice] za brisanje kategorije [MY MENU* / MOJ IZBORNIK*].

Oprez

 • Izvedete li postupak [Delete tab / Brisanje kartice], izbrisat će se i nazivi kategorija koje ste preimenovali pod [Rename tab / Preimenovanje kartice].

Rename tab / Preimenovanje kartice

Iz opcije [MY MENU* / MOJ IZBORNIK*] možete preimenovati kategoriju My Menu.

 1. Odaberite [Rename tab / Preimenovanje kartice].

 2. Unesite tekst.

  • Za brisanje nepotrebnih znakova odaberite [Brisanje].
  • Tipkama Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno odaberite znak, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za njegov unos.
  • Odabirom [Način unosa] možete promijeniti način unosa.
 3. Potvrdite unos.

  • Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite [OK].

Brisanje svih kartica My Menu / Moj izbornik / Brisanje svih stavki

Možete izbrisati sve izrađene My Menu / Moj izbornik kartice ili sve My Menu / Moj izbornik stavke koje ste registrirali pod njima.

Delete all My Menu tabs / Brisanje svih kartica Moj izbornik

Možete izbrisati sve kartice My Menu / Moj izbornik koje ste izradili. Kad odaberete [Delete all My Menu tabs / Brisanje svih kartica Moj izbornik], sve kartice od [MY MENU1 / MOJ IZBORNIK1] do [MY MENU5 / MOJ IZBORNIK5] će se izbrisati i kartica [My Menu / Moj izbornik] vratit će se na zadane postavke.

Oprez

 • Aktivirate li opciju [Delete all My Menu tabs / Brisanje svih kartica za Moj izbornik], izbrisat će se i nazivi kategorija koje ste preimenovali pod [Rename tab / Preimenovanje kartice].

Delete all items / Brisanje svih stavki

Možete izbrisati sve stavke registrirane u karticama od [MY MENU1 / MOJ IZBORNIK1] do [MY MENU5 / MOJ IZBORNIK5]. Same kartice izbornika će ostati. Odaberete li [Delete all items / Brisanje svih stavki], sve registrirane stavke u svim kategorijama bit će izbrisane.

Prikaz izbornika

Ako odaberete [Menu display / Prikaz izbornika], možete podesiti koji će se izbornik prvi pojaviti kada pritisnete tipku MENU.

 • Normal display / Normalan prikaz

  Prikazuje se zadnji prikazani zaslon izbornika.
 • Display from My Menu tab / Prikaz iz kartice Moj izbornik

  Prikazuje se dok je odabrana kategorija [My Menu / Moj izbornik].
 • Display only My Menu tab / Prikaz samo kartice Moj izbornik

  Ograničava prikaz na kategoriju [My Menu / Moj izbornik] ([Fotografiranje]/[Reprodukcija]/[Funkcija Wi-Fi]/[Podešavanje]/[Postavke razine prikaza] se ne prikazuju).