Editiranje videosažetka

Po potrebi možete brisati zasebna poglavlja (videoisječke) snimljene u načinu Hibridni automatski način. Budite pažljivi prilikom brisanja videoisječaka, jer se oni ne mogu obnoviti.

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
 2. Odaberite videosažetak.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite videosažetak.
  • U prikazu jedne snimke, videosažeci imaju oznaku [] u gornjem lijevom dijelu.
  • U indeksnom prikazu pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prijelaz pojedinačni prikaz.
 3. U prikazu jedne snimke pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 4. Odaberite [].

  • Započinje reprodukcija videosažetka.
 5. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za pauzu videosažetka.

  • Prikazat će se izbornik za reprodukciju videozapisa.
 6. Odaberite isječak.

  • Za odabir isječka upotrijebite [Prijelaz unatrag] ili [Prijelaz unaprijed].
 7. Odaberite [Brisanje isječka].

 8. Odaberite [OK].

  • Isječak je izbrisan i videosažetak je zamijenjen novim.

Napomena