Promjena veličine

Možete promijeniti veličinu JPEG slike kako biste joj smanjili razlučivost i pohraniti je kao novu sliku. Možete rezati samo JPEG Velika/Srednje/Malo 1 slike. JPEG Malo 2 i RAW slikama se ne može promijeniti veličina.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Resize / Reprodukcija: Promjena velične].

 2. Odaberite snimku.

  • Pritisnite tipke Tipka lijevoTipka desno za odabir snimke kojoj želite promijeniti veličinu.
 3. Odaberite željenu veličinu slike.

  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz veličine slike.
  • Odaberite željenu veličinu slike (1).
 4. Spremite.

  • Odaberite [OK] za pohranjivanje slike promijenjene veličine.
  • Označite odredišnu mapu i broj datoteke snimke, zatim odaberite [OK].
  • Za promjenu veličine sljedeće snimke, ponovite korake 2 do 4.