Prezentacija

Sve snimke na kartici možete reproducirati automatski, kao prezentaciju.

 1. Odaberite snimke za reprodukciju.

  • Za reprodukciju svih snimaka na kartici prijeđite na korak 2.
  • Želite li odrediti koje će se snimke reproducirati u prezentaciji, filtrirajte ih sa [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] ().
 2. Odaberite [Reprodukcija: Slide show / Reprodukcija: Prezentacija].

 3. Podesite reprodukciju po želji.

  • Odaberite [Set up / Podešavanje].
  • Podesite postavke [Display time / Vrijeme prikaza], [Repeat/Ponavljanje] (reprodukcije) i [Transition effect / Efekt prijelaza] (efekt prilikom izmjene snimaka) za fotografije.
  • Za reprodukciju pozadinske glazbe odaberite glazbu opcijom [Background music / Pozadinska glazba] ().
  • Nakon podešavanja postavki pritisnite tipku MENU.

  Display time / Vrijeme prikaza

  Repeat/Ponavljanje

  Transition effect / Efekt prijelaza

  Pozadinska glazba

 4. Pokrenite prezentaciju.

  • Odaberite [Start/Početak].
  • Kad se pojavi [Loading image... / Učitavanje snimke...], započinje prezentacija.
 5. Izađite iz prezentacije.

  • Za zaustavljanje prezentacije i povratak na izbornik pritisnite tipku MENU.

Napomena

 • Za pauzu prezentacije pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. U pauzi će u gornjem lijevom kutu zaslona biti prikazan indikator [Pauza]. Za nastavak prezentacije pritisnite ponovo Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 • Tijekom automatske reprodukcije fotografija možete pritisnuti tipku INFO za promjenu formata prikaza ().
 • Glasnoću tijekom reprodukcije videozapisa možete podesiti tipkama Tipka goreTipka dolje.
 • Za vrijeme automatske reprodukcije ili pauze reprodukcije možete pritisnuti tipke Tipka lijevoTipka desno za pregled drugih slika.
 • Za vrijeme automatske reprodukcije funkcija automatskog isključenja ne radi.
 • Vrijeme prikaza na zaslonu ovisit će o samoj snimci.

Odabir pozadinske glazbe

Dijaprojekcije mogu se reproducirati s pozadinskom glazbom nakon što glazbu kopirate na karticu programom EOS Utility (softver za EOS).

 1. Odaberite [Background music / Pozadinska glazba].

  • Podesite [Background music / Pozadinska glazba] na [On/Uklj.].
 2. Odaberite pozadinsku glazbu.

  • Odaberite glazbu tipkama Tipka goreTipka dolje, zatim pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Za [Slide show / Prezentacija] možete odabrati više zapisa.
 3. Poslušajte uzorak.

  • Za slušanje uzorka pritisnite tipku INFO.
  • Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite glasnoću. Pritisnite tipku INFO ponovno za zaustavljanje reprodukcije.
  • Kako biste izbrisali glazbu, odaberite je tipkama Tipka goreTipka dolje i zatim pritisnite tipku Odabir točke AF-a.

Napomena

 • Detalje o kopiranju pozadinske glazbe na kartice potražite u uputama za uporabu softvera (EOS Utility Instruction Manual).