Uvod

  • Prije početka snimanja svakako pročitajte sljedeće

    Kako biste spriječili probleme pri snimanju i eventualne nezgode, prvo pročitajte Sigurnosne napomene i Mjere opreza pri rukovanju. Također, pročitajte ove Napredne upute pažljivo kako biste bili sigurni da fotoaparat upotrebljavate pravilno.

  • Napravite nekoliko probnih snimaka i imajte na umu odgovornost za proizvod.

    Nakon snimanja pogledajte fotografiju i provjerite je li pravilno snimljena. U slučaju neispravnosti fotoaparata ili memorijske kartice te ako se slike ne mogu snimiti ili prenijeti na računalo, Canon ne snosi odgovornost za gubitak podataka ili eventualne neugodnosti.

  • Autorska prava

    Zakoni o autorskim pravima u nekim zemljama zabranjuju neovlaštenu uporabu slika snimljenih fotoaparatom (ili glazbe / snimaka s glazbom prenesene na memorijsku karticu) u druge svrhe osim osobne uporabe. Također može biti zabranjeno snimanje javnih događaja ili priredaba, čak i samo za vlastitu uporabu.