Postavke Bluetootha

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Bluetooth settings / Postavke bežične veze: Postavke Bluetootha].

 2. Odaberite opciju.

  • Bluetooth

   Ako nećete upotrebljavati funkciju Bluetooth, odaberite [Disable/Onemogućeno].

  • Check connection information / Provjera podataka o vezi

   Možete provjeriti naziv i stanje komunikacije uparenog uređaja.

  • Bluetooth address / Bluetooth adresa

   Možete provjeriti Bluetooth adresu fotoaparata.