Datum / Vrijeme / Vremenska zona

Pri prvom uključivanju fotoaparata ili ako su se datum/vrijeme/zona resetirali, slijedite niže navedene korake kako biste najprije podesili vremensku zonu.

Time što ćete prvo podesiti vremensku zonu možete jednostavno podesiti ovu postavku po potrebi u budućnosti, a datum/vrijeme će se ažurirati u skladu s tim.

Budući da će se snimkama dodati podaci o datumu i vremenu snimanja, svakako podesite datum i vrijeme.

 1. Odaberite [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Zona].

 2. Podesite vremensku zonu.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite [Time zone / Vremenska zona].
  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Tipkama Tipka goreTipka dolje odaberite vremensku zonu, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Ako vaša vremenska zona nije navedena, pritisnite tipku MENU, zatim podesite razliku od UTC-a pod [Time difference / Vremenska razlika].
  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite stavku za [Time difference / Vremenska razlika] (+ –/sati/minute), zatim pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Podesite tipkama Tipka goreTipka dolje i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Nakon unosa vremenske zone ili vremenske razlike, tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite [OK].
 3. Podesite datum i vrijeme.

  • Odaberite stavku tipkama Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Podesite tipkama Tipka goreTipka dolje i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 4. Podesite ljetno/zimsko računanje vremena.

  • Podesite po želji.
  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite [Isključenje ljetnog računanja vremena], zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Tipkama Tipka goreTipka dolje odaberite [Ljetno/zimsko računanje vremena], zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Kad je ljetno/zimsko računanje vremena podešeno na [Ljetno/zimsko računanje vremena], vrijeme podešeno u koraku 3 pomaknut će se za jedan sat unaprijed. Ako je podešeno [Isključenje ljetnog računanja vremena], ljetno/zimsko računanje vremena se poništi i vrijeme će se pomaknuti za jedan sat unatrag.
 5. Izađite iz postavke.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite [OK].

Oprez

 • Postavke za [Date/Time/Zone / Datum/Vrijeme/Zona] mogu se resetirati ako fotoaparat spremite bez uložene baterije, ako se baterija istroši ili ako fotoaparat izložite niskim temperaturama duže vrijeme. U tom slučaju podesite ih ponovno.
 • Nakon promjene postavke za [Zone/Time difference / Zona/Vremenska razlika], provjerite jeste li podesili točan datum/vrijeme.

Napomena

 • Vrijeme do automatskog isključenja može se povećati dok je prikazan izbornik [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Zona].